Nieuwsberichten

Rubber Protection Service

Rubber Protection Service is een officiële verwerker van Liquid Rubber

RPS biedt met zijn Liquid Rubber als één van de weinigen in België een milieuvriendelijke coating die niet alleen uiterst snel geplaatst kan worden, maar die ook naad- loos, lucht-, gas- en waterdicht is. “Bovendien zijn onze coatings ongevoelig voor grote tempera- tuurswisselingen en hebben ze een hoge elasticiteit”, vertelt zaakvoer- der Guy Steensels. “Dankzij die vele eigenschappen is het toepassings- gebied heel ruim: gaande van de industrie- en woningbouw over de land-, tuin- en mijnbouw tot civiele en maritieme projecten.”

Liquid Rubber werd 20 jaar geleden ontwikkeld in Canada en gooit hoge ogen met zijn superieure eigenschap- pen. “Wij werken zowel met de Liquid Rubber één component coating als met de twee componenten coating. Die laatste is elastisch tot 1200%, waardoor die coating temperatuur- wisselingen makkelijk kan op vangen. Dankzij zijn hoge elasticiteit is Liquid Rubber ook ideaal om de werking tussen verschillende materialen op te vangen. Denk maar aan de verbinding tussen een betonnen kelder en een houtskeletbouw.”

“De coatings worden bijvoorbeeld ook gebruikt bij bruggen en wegenbouw waar men onder de toplaag, die bij- voorbeeld bestaat uit asfalt, een laag twee componenten Liquid Rubber aanbrengt om de onderliggende constructie tegen doorsijpeling te beschermen en zo aantasting van de wapening en staal (corrosie) en/beton (betonrot) constructie uit te sluiten. Verder passen we Liquid Rubber veel toe bij renovaties van gebouwen, par- keergarages, kelders en daken. In feite zijn er weinig projecten waarbij het spuiten van Liquid Rubber niet moge- lijk is. Het hecht zich op bijna alle mogelijke materialen –op voorwaarde dat die goed gereinigd zijn- zoals beton, metalen, roofing en epdm en het is daarenboven naadloos, waar- door het niet kan scheuren of lossen. Er werden trouwens varianten ontwik- keld voor verschillende oppervlaktes: eentje voor de bescherming van beton, steen, metselwerk en ICF; eentje voor allerhande dakbedekkingen en eentje voor metalen oppervlakken.”

Koud verwerkt én snel
Een ander groot voordeel van Liquid Rubber is de snelle droogtijd. “We spuiten de twee componenten coating en die is dan meteen vrijwel droog. In de meest gunstige situatie spuiten we tot 900 vierkante meter op één dag. Dat is dus erg handig voor fabrieken: wij kunnen bijvoorbeeld in het weekend, wanneer hun productie stil ligt, de coating aanbrengen en zij kunnen na het weekend hun productie gewoon voortzetten. Nog een groot voordeel is dat we de Liquid Rubber koud aan- brengen. Zeker voor bedrijven uit de chemiesector is dat een grote troef.”
Guy benadrukt dat je het merk Liquid Rubber, dat RPS gebruikt, niet mag ver- warren met ‘een’ liquid rubber uit de doe-het-zelf-zaak. “Wij gebruiken een professioneel product dat nog niet te koop is voor particulieren. Bovendien spuiten we onze Liquid Rubber met twee componenten. coatings, wat niet mogelijk is met de producten uit de doe-het-zelf-zaak.”